Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Janusz Dygaszewicz Prezydentem EFGS drugą kadencję!

Pan Janusz Dygaszewicz, dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym został mianowany na drugą kadencję prezydencką Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). Zaprzysiężenie miało miejsce podczas spotkania Grupy Roboczej GISCO ds. integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną (the Geographical Information System at the Commission) połączonego z posiedzeniem UN-GGIM:Europe-ESS. Spotkania zostały zorganizowane w dniach 30-31 marca 2017 r. w siedzibie Eurostatu (Luksemburg).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele agencji kartograficznych oraz instytucji statystycznych krajów europejskich.

EFGS (European Forum for Geography and Statistics) to powołany w 1998 roku komitet ekspertów na potrzeby tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych oraz wypracowania najlepszych praktyk w zbieraniu, produkcji oraz rozpowszechnianiu statystyk z wykorzystaniem technologii GIS (system informacji geograficznej) w statystyce.