Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Konferencja Copernicus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 – 27 lutego 2015 r. przedstawiciele Departamentu Programowania i Koordynacji Badań oraz Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Copernicus - the road to economic development", która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Konferencja w całości poświęcona była programowi Copernicus, który jest europejskim wkładem w budowę Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), opracowanej w ramach Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO). Tym samym poprzez GEOSS program Copernicus przyczynia się do rozwoju światowych zbiorów danych i informacji pochodzących z obserwacji. Program Copernicus umożliwia szybsze i sprawniejsze reagowanie w razie wystąpienia katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód i powietrza. Dostarcza także dokładnych danych i informacji osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki w tym zakresie, a także jej wdrażanie i monitorowanie w UE i państwach członkowskich.

Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Janusz Dygaszewicz wygłosił referat „Copernicus: new possibilities for official statistics", w którym zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych w statystyce.