Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Nagranie z sesji plenarnej „INSPIRE by thematic networks” z Konferencji INSPIRE 2016

W dniach 26-30 września 2016 r. w Barcelonie odbyła się coroczna Konferencja INSPIRE, której temat przewodni brzmiał „INSPIRing sustainable development”. 

Podczas III sesji plenarnej „INSPIRE by thematic networks” Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym wygłosił referat na temat Europejskiego Forum Geografii i Statystyki. Przedstawił historię Forum i kierunki jego działań, podkreślając jak istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim w celu tworzenia i udostępniania spójnych produktów integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną oraz realizacji europejskich wymogów w zakresie udostępniania danych geograficznych (wytyczne techniczne INSPIRE).

Nagranie z tej sesji plenarnej dostępne jest na kanale YouTube po adresem: https://www.youtube.com/watch?v=JQt42vrWwgY.