Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Konferencja INSPIRE 2016

W dniach 26-30.09.2016 r. w Barcelonie (Hiszpania) odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja INSPIRE. W tym roku tematem przewodnim konferencji było „INSPIRing sustainable development” (pol. Inspirowanie zrównoważonego rozwoju), a jej uczestnicy  mogli dowiedzieć się jak wdrażanie Dyrektywy INSPIRE wpisuje się w Europejskie Ramy Interoperacyjności.

Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego:

  1. Pan Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Prezes Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki - EFGS) – prezentacja podczas sesji plenarnej pt. „The European Forum for Geospatial Statistics - Benefits and challenges of INSPIRE in the field of statistics” (pol. “EFGS - Korzyści i wyzwania INSPIRE w dziedzinie statystyki”),
  2. Pan Mirosław Migacz (Główny Specjalista w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań) – prezentacja nt. prac wykonywanych w ramach serii grantów „Merging statistics and geospatial information in Member States” na warsztacie organizowanym przez Eurostat.