Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Podsumowanie konferencji INSPIRE

W dniach 26-30 września br. w Barcelona odbyła się coroczna konferencja INSPIRE. Główny Urząd Statystyczny był reprezentowany na tym wydarzeniu przez Janusza Dygaszewicza – Dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań oraz Mirosława Migacza – głównego specjalistę w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w tym Departamencie.

Janusz Dygaszewicz wygłosił podczas sesji plenarnej „INSPIRE by thematic communities” wykład na temat Europejskiego Forum Geografii i Statystyki, którego jest Prezesem. Przedstawił historię Forum i kierunki jego działań, podkreślając jak istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim w celu tworzenia i udostępniania spójnych produktów integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną oraz realizacji europejskich wymogów w zakresie udostępniania danych geograficznych (wytyczne techniczne INSPIRE). Serię wykładów zakończył panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów.

Konferencji INSPIRE poświęcono wrześniowy numer międzynarodowego magazynu o geomatyce „GIM International”. W tym numerze opublikowano wywiad z p. Januszem Dygaszewiczem na temat zalet i wyzwań związanych z implementacją założeń dyrektywy INSPIRE w statystyce.

Konferencja była również okazją do prezentacji oraz wymiany doświadczeń związanych z realizacją przez krajowe urzędy statystyczne projektów w ramach serii grantów „Merging statistics and geospatial information”. Pan Mirosław Migacz zaprezentował dotychczasowe prace w ramach projektu „Opracowanie założeń publikacji danych statystycznych w otwartych formatach jako tzw. „linked open data”’. Otwieranie danych publicznych staje się coraz bardziej popularnym tematem zarówno w kontekście informacji przestrzennej, jak i statystyki. Większość krajów europejskich zmierza do udostępniania swoich danych w otwartych formatach.