Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

O Portalu Geostatystycznym na Olimpiadzie statystycznej

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbył się etap ustny zawodów centralnych I edycji Olimpiady statystycznej. Do finałowego etapu zakwalifikowało się 30 uczestników spośród blisko 2,5 tys. uczniów z całej Polski. Część ustna polegała na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania problemowe.

Pytania dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

  • Analiza struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk masowych,
  • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa,
  • Rynek. Gospodarka. Przedsiębiorstwo,
  • Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce,
  • Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk eksperckich, w tym także stoiska Portalu Geostatystycznego, w ramach którego pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego prezentowali narzędzie. 

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z narzędzi pomocnym przy przygotowaniu się do udziału w olimpiadzie był Portal Geostatystyczny.

Zakres tematyczny olimpiady jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977 z póź.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 184 z póź.zm.). Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.