Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na Politechnice Warszawskiej

W dniach 22-23 września 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji nt. Zdalnych techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy, organizowana przez Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy w zakresie teledetekcji między uczelniami, instytucjami badawczo-wdrożeniowymi, administracją publiczną i przedsiębiorcami.

W drugim dniu wydarzenia na stoisku eksperckim Portalu Geostatystycznego pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego prezentowali funkcjonalności, usługi oraz zakres danych oferowane przez system.