Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Prezentacja projektu PDS podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Janowie Lubelskim odbyła się  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII, GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ OCHRONIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH " organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. gospodarki nieruchomościami, geodezyjnego projektowania przestrzeni wiejskiej, geoinformatyki oraz fotogrametrii i teledetekcji.

W ramach wydarzenia Kierownik projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” Pani Agnieszka Nowakowska wygłosiła prezentację nt. planowanego zaangażowania użytkowników w projektowanie oraz weryfikację produktów projektu PDS.