Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Publiczne konsultacje na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE. Na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=en dostępny jest kwestionariusz, również w języku polskim http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=pl.  Więcej informacji na temat  samego procesu konsultacji można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm.