Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Udział GUS w siódmej sesji Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM)

Pan Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS, pełniący jednocześnie funkcję Prezydenta Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS), uczestniczył w siódmej sesji Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM), kóra odbyła się w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Poprzedzona wieloma wydarzeniami towarzyszącymi w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia 2017 siódma sesja UN-GGIM (2-4 sierpnia 2017 r.) zgromadziła prawie 400-stu przedstawicieli krajowych organów statystycznych i geoprzestrzennych państw członkowskich oraz międzynarodowymi ekspertów w dziedzinie geoprzestrzenii z całego świata.

Podczas sesji formalnej,która odbyła się w dniu 3 sierpnia, Komisja wybrała przedstawicieli Biura w składzie: USA (reelekcja), Chiny (reelekcja), Holandia oraz Kamerun. 
Pan Dygaszewicz, jako przedstawiciel polskiej delegacji, przedstawił oficjalne stanowisko polskiej statystyki publicznej w zakresie punktu 10 sesji: Integracja danych statystycznych, geoprzestrzennych oraz innych powiązanych informacji:

  • Polska popiera raport Grupy Ekspertów ds. Integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną (the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information) oraz uznaje prace i starania Grupy Ekspertów.
  • Globalne Ramy Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki (the Global Statistical Geospatial Framework) oraz "Model 10-poziomowy", proponowane do dalszego opracowania przez Polskę mogą znacznie przyspieszyć praktyczną integrację danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w celu wspierania podejmowania decyzji politycznych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w tym opracowanie Wskaźników dla Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Polska popiera działania Komisji Statystycznej skierowane do regionalnych organów statystycznych związane z rozwijaniem i wzmacnianiem partnerstw z regionalnymi organami Komitetu Ekspertów.
  • Polska popiera wniosek, zgodnie z którym Grupa Ekspertów powinna aktywnie uczestniczyć w pracach związanych ze Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2020 w zakresie promocji integracji informacji statystycznych i geoprzestrzennych oraz wdrażania Globalnych Ram Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki.
  • Polska aktywnie promuje integrację informacji statystycznych i geoprzestrzennych oraz wdrażanie Globalnych Ram Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki poprzez aktywny udział w Globalnym i Regionalnym Komitecie ONZ UN-GGIM. Polska uczestniczy także w innych europejskich inicjatywach dotyczących łączenia danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną - koordynowanych przez UNECE, Eurostat i Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS).
 

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://ggim.un.org/ggim_committee.html