Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Szósta sesja UN GGIM

W dniach 1-5 sierpnia 2016 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się szósta sesja Komitetu Ekspertów ONZ ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM ang. United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management).
Spotkanie Komitetu UN-GGIM zgromadziło ponad 300 uczestników z 95 krajów w tym członków kadry kierowniczej z krajowych agencji mapowych i urzędów statystycznych państw członkowskich oraz międzynarodowych ekspertów z dziedziny analiz geoprzestrzennych z całego świata. Ponadto w spotkaniu brali udział min. przedstawiciele 4 organizacji międzynarodowych, 13 organizacji pozarządowych, 16 organizacji z sektora prywatnego oraz 8 sieci akademickich.

Główny Urząd Statystyczny reprezentował Pan Janusz Dygaszewicz - Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań.

Dyskusje prowadzone w trakcie spotkania zaowocowały międzynarodowym uznaniem fundamentalnej roli procesów zarządzania informacją geoprzestrzenną. Uznano również potrzebę wzmocnienia współpracy i tworzenia wspólnych inicjatywy w tym zakresie głównie w celu przyspieszenia rozwoju oraz wykorzystania danych geoprzestrzennych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i związanych z nim programów światowych.

Sesja poprzedzona była serią powiązanych tematycznie spotkań towarzyszących.

Szczegółowe informacje oraz raport ze spotkania dostępne są na stronie UN GGIM: http://ggim.un.org/ggim_committee.html

http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM6/GGIM%20-%20report%20of%20the%206th%20Session%20CLEAN%20for%20RE-SUBMISSION%20Final.pdf