Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Szybszy dostęp do prezentacji w siatkach kilometrowych

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników w Portalu została wprowadzona zmiana usprawniająca dostęp do Prezentacji w siatkach kilometrowych.

Obecnie po wejściu do Portalu Geostatystycznego wyświetla się okno, w którym użytkownik ma możliwość dokonania wyboru czy chce korzystać z Przeglądarki Danych Geostatystycznych czy z Prezentacji w siatkach kilometrowych. Zmiana ta znacząco ułatwia użytkownikom dotarcie do prezentacji danych statystycznych w siatkach kilometrowych.