Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Tematyczne Klastry INSPIRE

W dniu dzisiejszym uruchomiona została internetowa platforma wymiany doświadczeń związanych z implementacją dyrektywy INSPIRE we Wspólnocie Europejskiej.

Platforma powstała na bazie forum INSPIRE i służyć ma producentom danych, implementującym założenia dyrektywy oraz użytkownikom danych do celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, a także zadawania pytań i rozwiązywania problemów związanych z danymi tematycznymi.

34 tematy danych INSPIRE zostały zgrupowane w 9 tematycznych klastrów. Każdy z klastrów posiada koordynatora, którego zadaniem jest prowadzenie i uczestnictwo w dyskusjach, upowszechnianie dobrych praktyk, identyfikacja problemów z implementacją, europejskich projektów związanych z INSPIRE oraz możliwych do wykorzystania rozwiązań w zakresie oprogramowania.

Opisane działanie jest częścią struktury wdrożenia i utrzymania INSPIRE (INSPIRE Maintenance and Implementation Framework) i jego celem jest wsparcie Państw Członkowskich Wspólnoty w implementacji założeń dyrektywy.

Zachęcamy do rejestracji na platformie i do uczestnictwa w dyskusjach: https://themes.jrc.ec.europa.eu/

Informujemy, iż koordynatorem "klastra statystycznego" skupiającego tematy: jednostki statystyczne (statistical units), rozmieszczenie ludności - demografia (population distribution - demography) oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludności (human health and safety) jest Mirosław Migacz - główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS, członek zespołu Portalu Geostatystycznego.