Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

W dniu 3 listopada 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zawarł z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie porozumienie nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

Celem projektu jest umożliwienie użytkownikom dokonywania zaawansowanych analiz geostatystycznych na bazie wynikowych informacji statystycznych opracowanych na podstawie danych pozyskanych w trakcie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 gromadzonych w środowisku Analitycznej Bazy Mikrodanych oraz danych z Banku Danych Lokalnych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15.000.000 zł, z czego 12.750.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na koniec III kw. 2015 r.