Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Tematyczne Klastry INSPIRE

W dniu dzisiejszym uruchomiona została internetowa platforma wymiany doświadczeń związanych z implementacją dyrektywy INSPIRE we Wspólnocie Europejskiej. Platforma powstała na bazie forum INSPIRE i służyć ma producentom danych, implementującym założenia dyrektywy oraz użytkownikom danych...

Prezentacja danych w siatkach kilometrowych w Portalu Geostatystycznym

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zadań realizowanych w ramach umowy o dotację zatytułowanej „Tworzenie krajowej siatki kilometrowej (grid) z danymi o populacji na podstawie danych ze spisu 2011- GEOSTAT 1C" w Portalu Geostatystycznym opublikowane zostały następujące tematy danych w...

Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

W dniu 3 listopada 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zawarł z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie porozumienie nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

7 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki EFGS 2014

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 – 24 października 2014 r. Główny Urząd Statystyczny przy wsparciu Eurostatu organizuje 7 Konferencję Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki , która odbędzie się w Krakowie. Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS)...

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na konferencji „Środowisko informacji”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-2 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Środowisko informacji", na której poruszone zostały tematy udostępniania informacji o środowisku w sieci Internet i jej praktycznym wykorzystaniu. Konferencja poświęcona była zagadnieniom, w...