Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Janusz Dygaszewicz Prezesem EFGS

Janusz Dygaszewicz Prezesem Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS- European Forum for Geography and Statistics)   W dniach 2-3 marca 2015 r. w siedzibie Eurostatu (Luksemburg) odbyło się spotkanie przedstawicieli agencji mapowych oraz instytucji statystycznych. ...

Konferencja Copernicus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 – 27 lutego 2015 r. przedstawiciele Departamentu Programowania i Koordynacji Badań oraz Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Copernicus - the...

Tematyczne Klastry INSPIRE

W dniu dzisiejszym uruchomiona została internetowa platforma wymiany doświadczeń związanych z implementacją dyrektywy INSPIRE we Wspólnocie Europejskiej. Platforma powstała na bazie forum INSPIRE i służyć ma producentom danych, implementującym założenia dyrektywy oraz użytkownikom danych...

Prezentacja danych w siatkach kilometrowych w Portalu Geostatystycznym

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zadań realizowanych w ramach umowy o dotację zatytułowanej „Tworzenie krajowej siatki kilometrowej (grid) z danymi o populacji na podstawie danych ze spisu 2011- GEOSTAT 1C" w Portalu Geostatystycznym opublikowane zostały następujące tematy danych w...

Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

W dniu 3 listopada 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zawarł z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie porozumienie nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.