Rozmieszczenie ludności - demografia 2011r. (siatka)Zbiór danych Rozmieszczenie ludności - demografia 2011r. (siatka) powstał w wyniku harmonizacji danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 roku. Zbiór danych reprezentuje rozmieszczenie ludności w odniesieniu do komórek siatek statystycznych. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem Statistical Units opisanym w specyfikacji "INSPIRE Data Specification on Population Distribution - Technical Guidlines v3.0".http://geo.stat.gov.pl//atom_web-0.1.0/atom/PD?language=pl&spatial_dataset_identifier_code=PD.GRID.2011&spatial_dataset_identifier_namespace=PL.ZIPGUS.2827brak ograniczeń2016-01-04T00:00:00ZGłówny Urząd Statystycznyinspire@stat.gov.plhttp://www.stat.gov.pl/Rozmieszczenie ludności - demografia 2011r. (siatka) w układzie EPSG:3035 (GML)Zbiór danych podzielony jest na 75 plików XML/GML, z których każdy zawiera zestaw danych dla prostokąta o wymiarze 100kmx60km.http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.1.0/download/?fileId=fa6b0482ba766cda5faa03623e735c82&name=GML_PD_GRID_2011_ETRS89LAEA1KN2900000E4920000W60H100.xml.zip2016-01-04T00:00:00Z14.1229 49.0020 24.1458 49.0020 24.1458 54.8358 14.1229 54.8358 14.1229 49.0020