Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

Maps banner

 

user manual banner

 

Geostatistics Portal is a modern solution for the cartographic presentation of data obtained in censuses, namely the Agricultural Census 2010 (PSR 2010) and the Population and Housing Census 2011 (NSP 2011) and also from the Local Data Bank.

It is designed to:

  • collect,
  • present,
  • provide information to a wide audience, including public administration, entrepreneurs, individual users and research institutions.

This comprehensive solution is tailored to European standards, and all data, by way of processing, is presented in a depersonalised form, preserving statistical confidentiality.

Data is presented using various cartographic presentation methods such as:

  • choropleth maps,
  • diagram maps.

Recommended browsers include Internet Explorer version 9 or higher, Mozilla Firefox, Google Chrome.

News

11 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki w Helsinkach

W dniach 16-18 października 2018 r. w Helsinkach odbędzie się 11 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki. Konferencja stanowi jedno z ważniejszych działań EFGS mających na celu promowanie integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym.

Prezentacja projektu PDS podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Janowie Lubelskim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII, GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ OCHRONIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH "

Podpisane porozumienie dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach...