Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 

FAQ

1. Czy w Portalu Geostatystycznym prezentowane są wyłącznie dane uzyskane podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011?

W Portalu Geostatystycznym udostępnione zostały dane wynikowe uzyskane podczas spisów powszechnych oraz dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych (BDL).
W przyszłości Główny Urząd Statystyczny planuje za pośrednictwem Portalu prezentować dane wynikowe pozyskane również w ramach innych badań statystycznych, objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej.

2. Czy dostęp do danych udostępnionych w Portalu Geostatystycznym jest nieodpłatny i w jakim zakresie dane mogą być wykorzystywane?

Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych udostępnionych w Portalu Geostatystycznym jest powszechny i nieodpłatny. Prezentowane w Portalu opracowania statystyczne na podstawie danych przestrzennych mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.  Zapisy dotyczące korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego zawarte są w Regulaminie https://geo.stat.gov.pl/regulamin

3. Czy Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane geoprzestrzenne prezentowane w siatce kilometrowej (grid) w zakresie: demografii, zabudowań, wskaźników opisujących stan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Warszawy. Jakie wskaźniki będą możliwe do uzyskania w ramach wyżej wymienionego zakresu oraz jakich lat one będą dotyczyły?

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem danych demograficznych w siatkach kilometrowych w formie map w Portalu Geostatystycznym, a także do pobrania w formie usług pobierania INSPIRE. Do tej pory udostępniliśmy ogólną liczbę ludności, ludność według płci i ekonomicznych grup wieku oraz współczynnik feminizacji w siatce o oczku 1 km2. O udostępnianiu kolejnych map / zbiorów danych informować będziemy w Aktualnościach.

4. Czy narzędzie jakim jest Portal Geostatystyczny daje użytkownikom możliwość pozyskania danych geoprzestrzennych dotyczących terenu znajdującego się w określonej odległości od obiektu będącego w zainteresowaniu użytkownika (wybranego na ortofotomapie), czyli czy w przypadku Portalu Geostatystycznego najniższym poziomem prezentacji danych z Narodowego Spisu Powszechnego jest powiat, czy można uzyskać dane dot. gminy bądź wyznaczonego na ortofotomapie obszaru?

Dane dostępne w Portalu Geostatystycznym są zagregowane do jednostek podziału terytorialnego / statystycznego. Najniższym poziomem prezentacji danych jest gmina. Najniższy poziom dostępny dla danego zjawiska tematycznego uzależniony jest od założeń tajemnicy statystycznej – dla danych z Narodowego Spisu Powszechnego w większości wypadków jest to powiat, ale są także dane publikowane na poziomie gminy. Do poziomu gminy publikowana jest też część danych z Banku Danych Lokalnych.

Jeśli chodzi o badanie wyznaczonych obszarów, to obecnie można jedynie ograniczać prezentacje (kartogramy / kartodiagramy) do jednostek terytorialnych (np. gmin) wybranych narzędziem selekcji.

5. Jak w Portalu Geostatystycznym wyświetlić dane w siatkach kilometrowych?

Po wejściu do aplikacji mapowej w pierwszym oknie ("Moduły") należy wybrać - Prezentacje w siatkach kilometrowych:

W celu wyświetlenia danego zakresu tematycznego należy rozwinąć okno "Zawartość mapy", a następnie zaznaczyć wybrany temat.

Można również przejść do Prezentacji w siatkach kilometrowych korzystając z Przeglądarki Danych Geostatystycznych (zmiana możliwa jest po rozwinięciu strzałki znajdującej się obok logo i nazwy Portal Geostatystyczny – w lewym górnym rogu widoku głównego Portalu):

 6. Jak rozwiązać problem z ładowaniem aplikacji mapowej Portalu Geostatystycznego?

Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache) i przeładować aplikację. W przeglądarce Mozilla Firefox należy na pasku narzędziowym uruchomić "Historia", a następnie "wyczyść historię przeglądania..." (lub skrótem klawiszowym wywołać Ctrl+Shift+Del):

A następnie w Szczegółach zaznaczyć "Pamięć podręczna" i wywołać "Wyczyść teraz":

W przeglądarce Internet Explorer należy na pasku narzędziowym uruchomić "Narzędzia", a następnie "Usuń historię przeglądania..." (lub skrótem klawiszowym wywołać Ctrl+Shift+Del):

A następnie zaznaczyć tylko poniższe opcje i uruchomić "Usuń":