Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

INSPIRE

 

INSPIRE

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest organem wiodącym dla dwóch tematów danych przestrzennych z załącznika III Dyrektywy INSPIRE:

 • jednostki statystyczne (statistical units),
 • rozmieszczenie ludności [demografia] (population distribution [demography]).

W celu realizacji wymogów Dyrektywy INSPIRE zarejestrowano następujące zbiory danych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych:

 • PL.ZIPGUS.312 – rejony statystyczne i obwody spisowe (w ramach tematu jednostki statystyczne)
 • PL.ZIPGUS.2827 – rozmieszczenie ludności (demografia)

W Portalu Geostatystycznym uruchomiono niżej wymienione usługi INSPIRE:

Usługa wyszukiwania  - Usługa katalogowa CSW pozwalająca na wyszukiwanie metadanych opisujących usługi i zbiory danych przestrzennych opublikowane w Portalu Geostatystycznym: http://geo.stat.gov.pl/soapServices/CSWStartup?service=CSW&request=GetCapabilities

Usługi przeglądania - opublikowane w postaci WMS (Web Map Service):

Dla tematu jednostki statystyczne:

Dla tematu rozmieszczenie ludności (demografia):

Usługi przeglądania wystawione są na oprogramowaniu Java 8, za pomocą https i mają wysoki poziom zabezpieczeń. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż technicznie nie jest możliwe ich odczytanie na aplikacjach wystawionych przy użyciu oprogramowania Java 7.

Usługi pobierania - usługa pobierania o profilu ATOM pozwalająca na pobieranie predefiniowanych zbiorów danych przestrzennych (instrukcja korzystania z usługi zamieszczona jest na dole strony):

Dla tematu jednostki statystyczne usługa dostępna jest pod adresem http://geo.stat.gov.pl//atom_web-0.1.0/atom/SU 

W ramach usługi opublikowane zostały następujące zbiory danych:

GRID – siatka kilometrowa dzieląca obszar kraju na oczka o rozmiarze 1km x 1km (formaty GML i SHP);

BREC – granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych;

Zbiór:

BREC

Format:

GML

SHP

2010

X

X

2011

X

X

2012

X

X

2013

X

X

2014

X

X

2015

X

X

2016

 

X

2017

 

X

2018

 

X

2019

 

X

2020

  X

 

Miejscowości do celów statystycznych 2011 - zbiór powstał w wyniku harmonizacji wektorowych granic obwodów spisowych (BREC) z danymi opisowymi katalogu miejscowości SIMC. Utworzono obiekty reprezentujące zasięg przestrzenny miejscowości poprzez agregację geometrii obwodów spisowych w oparciu o przyporządkowanie identyfikatorów obwodów (BREC) do identyfikatorów miejscowości (SIMC). Wynikowy zbiór nie reprezentuje wszystkich miejscowości z katalogu SIMC, jedynie te, którym udało się przyporządkować obwód / obwody spisowe.

Opublikowane w GML dane są zharmonizowane i zgodne z ostateczną (3.0) wersją specyfikacji danych INSPIRE dla tematu danych jednostki statystyczne.

Dla tematu rozmieszczenie ludności [demografia] usługa dostępna jest pod adresem http://geo.stat.gov.pl//atom_web-0.1.0/atom/PD

W ramach usługi opublikowane zostały następujące zbiory danych (w formatach GML i SHP):

GRID – dane demograficzne dla roku 2011 w siatce o oczku 1km x 1km:

 • ogólna liczba ludności,
 • klasyfikacje wg:
  • płci,
  • biologicznych grup wieku (0-14, 15-64, 65+),
 • współczynnik feminizacji;

(dane dostępne są pod adresem http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.1.0/download/?fileId=9d979402ea34643f6dc4d5a0d3c3b916&name=PD_STAT_GRID_CELL_2011.shp.zip)

BREC – ogólna liczba ludności dla roku 2011 w rejonach statystycznych i obwodach spisowych

Opublikowane w GML dane są zharmonizowane i zgodne z ostateczną (3.0) wersją specyfikacji danych INSPIRE dla tematu danych rozmieszczenie ludności (demografia).

Instrukcja korzystania z usługi pobierania INSPIRE:

Zbiory danych dla tematów: jednostki statystyczne oraz rozmieszczenie ludności (demografia) zostały w Portalu Geostatystycznym opublikowane w formie usług pobierania o profilu ATOM (standard publikacji kanałów informacyjnych). Zbiory można pobrać korzystając z usług (adresy usług dostępne są na stronie Portalu w zakładce INSPIRE). Linki do plików będących częścią zbiorów są również umieszczone w metadanych tych zbiorów. Aby wyświetlić metadane zbioru należy uruchomić wyszukiwarkę metadanych w Portalu Geostatystycznym (Narzędzia -> Wyszukiwanie -> Wyszukiwanie danych (metadane)):

Zaawansowane wyszukiwanie metadanych pozwala na wybór typu zasobu (należy wybrać zbiór danych):

Z listy wyszukanych zbiorów należy następnie wybrać (kliknąć) ten, który nas interesuje:

Na zakładce „Dystrybucja" wyświetlonego elementu metadanych znajdują się linki do plików będących częściami zbioru danych: