Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Konferencja INSPIRE 2016

W dniach 26-30.09.2016 r. w Barcelonie (Hiszpania) odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja INSPIRE. W tym roku tematem przewodnim konferencji było „INSPIRing sustainable development” (pol. Inspirowanie zrównoważonego rozwoju), a jej uczestnicy  mogli dowiedzieć się jak wdrażanie Dyrektywy INSPIRE wpisuje się w Europejskie Ramy Interoperacyjności.

Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego:

  1. Pan Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Prezes Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki - EFGS) – prezentacja podczas sesji plenarnej pt. „The European Forum for Geospatial Statistics - Benefits and challenges of INSPIRE in the field of statistics” (pol. “EFGS - Korzyści i wyzwania INSPIRE w dziedzinie statystyki”),
  2. Pan Mirosław Migacz (Główny Specjalista w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań) – prezentacja nt. prac wykonywanych w ramach serii grantów „Merging statistics and geospatial information in Member States” na warsztacie organizowanym przez Eurostat.