Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Prezentacja Portalu Geostatystycznego podczas XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

W dniach 26-28 września 2016 r. w Zwierzyńcu odbyła się  XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "WIZUALIZACJA KARTOGRAFICZNA W NAUCE I PRAKTYCE" organizowana przez Zakład Kartografii i Geomatyki wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Roztoczański Park Narodowy. Celem tegorocznej konferencji było przedstawienie poglądów i wymianę myśli na temat szerokiego spektrum zagadnień wizualizacji kartograficznej.

W ramach wydarzenia na stoisku eksperckim pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego prezentowali funkcjonalności, usługi oraz zakres danych oferowane przez Portal Geostatystyczny.