Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny realizuje obecnie projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). W ramach projektu rozbudowana zostanie aplikacja mapowa Portalu Geostatystycznego oraz aplikacja mobilna. Zostaną również uruchomione usługi, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz budowa modelu analitycznego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY. Państwa odpowiedzi pomogą nam w odpowiednim zaprojektowaniu funkcjonalności oraz pozwolą sprawdzić, czy zaplanowane metody i narzędzia odpowiadają preferencjom użytkowników końcowych projektowanego systemu PDS.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Niezbędny czas na jej wypełnienie to 10-15 minut.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie i jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas.

 

 

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Podsumowanie konferencji INSPIRE

W dniach 26-30 września br. w Barcelona odbyła się coroczna konferencja INSPIRE. Główny Urząd Statystyczny był reprezentowany na tym wydarzeniu przez Janusza Dygaszewicza – Dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań oraz Mirosława Migacza – głównego specjalistę w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w tym Departamencie.

Janusz Dygaszewicz wygłosił podczas sesji plenarnej „INSPIRE by thematic communities” wykład na temat Europejskiego Forum Geografii i Statystyki, którego jest Prezesem. Przedstawił historię Forum i kierunki jego działań, podkreślając jak istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim w celu tworzenia i udostępniania spójnych produktów integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną oraz realizacji europejskich wymogów w zakresie udostępniania danych geograficznych (wytyczne techniczne INSPIRE). Serię wykładów zakończył panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów.

Konferencji INSPIRE poświęcono wrześniowy numer międzynarodowego magazynu o geomatyce „GIM International”. W tym numerze opublikowano wywiad z p. Januszem Dygaszewiczem na temat zalet i wyzwań związanych z implementacją założeń dyrektywy INSPIRE w statystyce.

Konferencja była również okazją do prezentacji oraz wymiany doświadczeń związanych z realizacją przez krajowe urzędy statystyczne projektów w ramach serii grantów „Merging statistics and geospatial information”. Pan Mirosław Migacz zaprezentował dotychczasowe prace w ramach projektu „Opracowanie założeń publikacji danych statystycznych w otwartych formatach jako tzw. „linked open data”’. Otwieranie danych publicznych staje się coraz bardziej popularnym tematem zarówno w kontekście informacji przestrzennej, jak i statystyki. Większość krajów europejskich zmierza do udostępniania swoich danych w otwartych formatach.