Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Nagranie z sesji plenarnej „INSPIRE by thematic networks” z Konferencji INSPIRE 2016

W dniach 26-30 września 2016 r. w Barcelonie odbyła się coroczna Konferencja INSPIRE, której temat przewodni brzmiał „INSPIRing sustainable development”. 

Podczas III sesji plenarnej „INSPIRE by thematic networks” Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym wygłosił referat na temat Europejskiego Forum Geografii i Statystyki. Przedstawił historię Forum i kierunki jego działań, podkreślając jak istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie europejskim w celu tworzenia i udostępniania spójnych produktów integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną oraz realizacji europejskich wymogów w zakresie udostępniania danych geograficznych (wytyczne techniczne INSPIRE).

Nagranie z tej sesji plenarnej dostępne jest na kanale YouTube po adresem: https://www.youtube.com/watch?v=JQt42vrWwgY.