Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Janusz Dygaszewicz laureatem 16. edycji Nagrody im. Marka Cara

Uprzejmie informujemy, że Pan Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym został laureatem Nagrody im. Marka Cara. Nagroda została wręczona w dniu 28.09.2017 r. podczas obrad XXIII Forum Teleinformatyki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od dwudziestu trzech lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Pan Dygaszewicz został uhonorowany Nagrodą m.in. za:

  • oryginalne rozwiązania w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym;
  • aktywność w naukowych debatach i popularyzację wiedzy o zastosowaniach nowych narzędzi informatycznych, zwłaszcza z dziedziny statystyki publicznej i informacji o terenie.