Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS), którego celem jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Nowy system będzie oferował bogaty zakres kartograficznych metod prezentacji danych statystycznych, możliwość wykonywania analiz geostatystycznych oraz tworzenia modeli wykorzystujących zasoby statystyki publicznej oraz dane własne użytkowników. Informacje wynikowe będą mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej, w tym w dynamicznych siatkach podziału przestrzeni, przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.

W związku z przebudową może wystąpić ograniczony dostęp do Portalu Geostatystycznego. Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

 • gromadzenia,
 • prezentowania,
 • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

 • kartogramy,
 • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

10 Jubileuszowe Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki

 

 

 

Zdjęcie grupowe – EFGS DUBLIN 2017

10. jubileuszowe Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki zostało zorganizowane przez Centralny Urząd Statystyczny Irlandii we współpracy z Irlandzką Agencją Mapową. Konferencja EFGS DUBLIN  2017 odbyła się na Zamku Dublińskim w dniach 2-3 listopada 2017 r.

Konferencję otworzyli Hugh Mangan z Irlandzkiej Agencji Mapowej (Ordnance Survey Ireland - OSI) - przewodniczący EFGS DUBLIN 2017, Barry Lowry Dyrektor Biura Informacji Rządu Irlandii (Irish Government - IG), Paul Morrin z Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office Ireland - CSO) oraz Janusz Dygaszewicz Prezydent EFGS (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym), którzy przywitali prawie 200 delegatów z całego świata, aktywnie działających w dziedzinie zarządzania statystykami geoprzestrzennymi.

Bogaty program tegorocznej edycji Konferencji poświęcony był najnowszej wiedzy i innowacjom w zakresie geografii i statystyki. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z obu dziedzin i zapewniło możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami w odniesieniu do trzech głównych tematów Konferencji:

 • Agenda ONZ uwzględniająca inicjatywy UN-GGIM i Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • Współpraca pomiędzy instytucjami statystycznymi i mapowymi,
 • Przykłady najlepszych praktyk oraz bieżące działania związane z integracją danych statystycznych i geoprzestrzennych.

 

Paul Morrin (CSO), Janusz Dygaszewicz (GUS), Jack Dangermond (ESRI), Colin Bray (OSI), Barry Lowry (IG)

 

Uczestnicy, podczas sześciu sesji, prezentowali wyniki swoich prac oraz przeprowadzonych projektów w ramach takich obszarów tematycznych, jak:

 • Otwarte dane tzw. Linked Open Data,
 • Wizualizacja wyników statystycznych,
 • Spisy rundy 2020,
 • Big Data oraz geostatystyka środowiska,
 • INSPIRE,
 • Smart City / Urban Mapping.

Pan Mirosław Migacz z Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS podczas trzeciej sesji zatytułowanej ‘Best Practice’ wygłosił referat pt.: Survey frame geocoding using administrative data sources.

W trakcie uroczystej kolacji, która odbyła się 2 listopada przyznano po raz drugi nagrodę im. Larsa H. Backera. W tej edycji zwycięzcami zostali: Ekkehard PETRI z Eurostatu i Pier-Giorgio ZACCHEDDU z Federalnej Agencji Kartografii i Geodezji (BKG) Niemcy.

Oficjalna strona konferencji EFGS 2017 dostępna jest tutaj.

Ulotka konferencyjna EFGS 2017

Konto Twitter EFGS 2017