Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

 • gromadzenia,
 • prezentowania,
 • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

 • kartogramy,
 • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

10 Jubileuszowe Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki

 

 

 

Zdjęcie grupowe – EFGS DUBLIN 2017

10. jubileuszowe Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki zostało zorganizowane przez Centralny Urząd Statystyczny Irlandii we współpracy z Irlandzką Agencją Mapową. Konferencja EFGS DUBLIN  2017 odbyła się na Zamku Dublińskim w dniach 2-3 listopada 2017 r.

Konferencję otworzyli Hugh Mangan z Irlandzkiej Agencji Mapowej (Ordnance Survey Ireland - OSI) - przewodniczący EFGS DUBLIN 2017, Barry Lowry Dyrektor Biura Informacji Rządu Irlandii (Irish Government - IG), Paul Morrin z Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office Ireland - CSO) oraz Janusz Dygaszewicz Prezydent EFGS (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym), którzy przywitali prawie 200 delegatów z całego świata, aktywnie działających w dziedzinie zarządzania statystykami geoprzestrzennymi.

Bogaty program tegorocznej edycji Konferencji poświęcony był najnowszej wiedzy i innowacjom w zakresie geografii i statystyki. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z obu dziedzin i zapewniło możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami w odniesieniu do trzech głównych tematów Konferencji:

 • Agenda ONZ uwzględniająca inicjatywy UN-GGIM i Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • Współpraca pomiędzy instytucjami statystycznymi i mapowymi,
 • Przykłady najlepszych praktyk oraz bieżące działania związane z integracją danych statystycznych i geoprzestrzennych.

 

Paul Morrin (CSO), Janusz Dygaszewicz (GUS), Jack Dangermond (ESRI), Colin Bray (OSI), Barry Lowry (IG)

 

Uczestnicy, podczas sześciu sesji, prezentowali wyniki swoich prac oraz przeprowadzonych projektów w ramach takich obszarów tematycznych, jak:

 • Otwarte dane tzw. Linked Open Data,
 • Wizualizacja wyników statystycznych,
 • Spisy rundy 2020,
 • Big Data oraz geostatystyka środowiska,
 • INSPIRE,
 • Smart City / Urban Mapping.

Pan Mirosław Migacz z Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS podczas trzeciej sesji zatytułowanej ‘Best Practice’ wygłosił referat pt.: Survey frame geocoding using administrative data sources.

W trakcie uroczystej kolacji, która odbyła się 2 listopada przyznano po raz drugi nagrodę im. Larsa H. Backera. W tej edycji zwycięzcami zostali: Ekkehard PETRI z Eurostatu i Pier-Giorgio ZACCHEDDU z Federalnej Agencji Kartografii i Geodezji (BKG) Niemcy.

Oficjalna strona konferencji EFGS 2017 dostępna jest tutaj.

Ulotka konferencyjna EFGS 2017

Konto Twitter EFGS 2017