Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

 • gromadzenia,
 • prezentowania,
 • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

 • kartogramy,
 • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Wizyta studyjna Agencji Statystycznej z Tadżykistanu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 8-10 maja 2018 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się wizyta studyjna Agencji Statystycznej Tadżykistanu (AS), która dotyczyła wykorzystania danych przestrzennych w procesie produkcji statystycznej. Przedstawiciele AS zostali zapoznani z następującymi tematami:

 • Organizacja statystyki publicznej w Polsce
 • Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju TERYT
 • Organizacja pozyskiwania danych statystycznych w spisach powszechnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik zbierania danych
 • System do zarządzania i monitorowania procesu zbierania danych w spisach powszechnych
 • Systemy informacji geograficznej w statystyce publicznej
 • Nowy system zarządzania i monitorowania procesu zbierania danych
 • Europejskie projekty i inicjatywy związane z integracją danych statystycznych i geoprzestrzennych

Przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników wizyty. Wyrażono również obopólną chęć współpracy przy budowie systemów informacji geograficznej na potrzeby badań statystycznych w Agencji Statystycznej Tadżykistanu.