Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Kolejna kadencja Pana Janusza Dygaszewicza jako Prezydenta EFGS

Pan dr inż. Janusz Dygaszewicz, dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w Głównym Urzędzie Statystycznym został mianowany na kolejną kadencję prezydencką Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). Ogłoszenie odbyło się podczas spotkania Grupy Roboczej GISCO ds. integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną (the Geographical Information System at the Commission) połączonego z posiedzeniem UN-GGIM:Europe-ESS-UNECE. Wydarzenie miało miejsce w dniach 28-29 marca 2019 r. w siedzibie Eurostatu (Luksemburg).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji statystycznych oraz agencji kartograficznych krajów europejskich oraz reprezentanci kilku organizacji międzynarodowych zajmujących się integracją danych statystycznych z informacją przestrzenną.

EFGS (European Forum for Geography and Statistics) to powołany w 1998 roku komitet ekspertów na potrzeby tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych oraz wypracowania najlepszych praktyk w zbieraniu, produkcji oraz rozpowszechnianiu statystyk z wykorzystaniem technologii GIS (system informacji geograficznej) w statystyce.