Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS), którego celem jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Nowy system będzie oferował bogaty zakres kartograficznych metod prezentacji danych statystycznych, możliwość wykonywania analiz geostatystycznych oraz tworzenia modeli wykorzystujących zasoby statystyki publicznej oraz dane własne użytkowników. Informacje wynikowe będą mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej, w tym w dynamicznych siatkach podziału przestrzeni, przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.

W związku z przebudową może wystąpić ograniczony dostęp do Portalu Geostatystycznego. Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Geospatial World Forum 2019

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja Geospatial World Forum. Organizowana dziesiąty rok z rzędu konferencja zgromadziła ok. 1500 specjalistów z zakresu informacji geoprzestrzennej z całego świata, w tym: producentów i użytkowników danych przestrzennych, dostawców rozwiązań informatycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), producentów oprogramowania GIS. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat przetwarzania danych przestrzennych w celu wykorzystania rosnącego potencjału informacji przestrzennej i budowy użytecznych systemów GIS. Konferencja była okazją do zapoznania się z nowymi trendami w zakresie udostępniania danych przestrzennych oraz technologiami budowy i udoskonalania systemów GIS.

 

Prezes GUS Dominik Rozkrut wziął udział w panelu dyskusyjnym „#geospatialbydefault – Empowering Billions” otwierającym konferencję. Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów – wygłosił prezentację „Geospatial statistical data integration for decision making and monitoring SDGs” w ramach sesji GEO4SDGS dotyczącej roli informacji geoprzestrzennej w pracach związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.