Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny realizuje obecnie projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). W ramach projektu rozbudowana zostanie aplikacja mapowa Portalu Geostatystycznego oraz aplikacja mobilna. Zostaną również uruchomione usługi, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz budowa modelu analitycznego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY. Państwa odpowiedzi pomogą nam w odpowiednim zaprojektowaniu funkcjonalności oraz pozwolą sprawdzić, czy zaplanowane metody i narzędzia odpowiadają preferencjom użytkowników końcowych projektowanego systemu PDS.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Niezbędny czas na jej wypełnienie to 10-15 minut.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie i jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas.

 

 

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Geospatial World Forum 2019

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja Geospatial World Forum. Organizowana dziesiąty rok z rzędu konferencja zgromadziła ok. 1500 specjalistów z zakresu informacji geoprzestrzennej z całego świata, w tym: producentów i użytkowników danych przestrzennych, dostawców rozwiązań informatycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), producentów oprogramowania GIS. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat przetwarzania danych przestrzennych w celu wykorzystania rosnącego potencjału informacji przestrzennej i budowy użytecznych systemów GIS. Konferencja była okazją do zapoznania się z nowymi trendami w zakresie udostępniania danych przestrzennych oraz technologiami budowy i udoskonalania systemów GIS.

 

Prezes GUS Dominik Rozkrut wziął udział w panelu dyskusyjnym „#geospatialbydefault – Empowering Billions” otwierającym konferencję. Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów – wygłosił prezentację „Geospatial statistical data integration for decision making and monitoring SDGs” w ramach sesji GEO4SDGS dotyczącej roli informacji geoprzestrzennej w pracach związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.