Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS), którego celem jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Nowy system będzie oferował bogaty zakres kartograficznych metod prezentacji danych statystycznych, możliwość wykonywania analiz geostatystycznych oraz tworzenia modeli wykorzystujących zasoby statystyki publicznej oraz dane własne użytkowników. Informacje wynikowe będą mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej, w tym w dynamicznych siatkach podziału przestrzeni, przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.

W związku z przebudową może wystąpić ograniczony dostęp do Portalu Geostatystycznego. Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Webinarium Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

W dniach 20-21 października 2020 r. odbędzie się coroczna międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). W związku z panującą epidemią w tym roku wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w formie webinarium i przyjmie skróconą formułę.

Wydarzenie stanowi jedno z ważniejszych działań EFGS mających na celu promowanie integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym. Prezydentem EFGS jest obecnie Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w GUS. W tym roku EFGS 2020 webinar organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem, EFGS i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Program spotkania on-line zakłada wystąpienia znakomitych międzynarodowych ekspertów z zakresu geografii i statystyki. Wybrani prelegenci zaprezentują wyniki swoich prac oraz podzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami w tematyce dotyczącej pięciu pryncypiów Globalnych ram odniesienia geoprzestrzennego dla statystyki (Global Statistical Geospatial Framework - GSGF), które w tym roku stanowią tematy głównych sesji spotkania.

Więcej szczegółów oraz zasady rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie EFGS 2020 webinar.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium.