Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Webinarium Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

W dniach 20-21 października 2020 r. odbędzie się coroczna międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). W związku z panującą epidemią w tym roku wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w formie webinarium i przyjmie skróconą formułę.

Wydarzenie stanowi jedno z ważniejszych działań EFGS mających na celu promowanie integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym. Prezydentem EFGS jest obecnie Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w GUS. W tym roku EFGS 2020 webinar organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem, EFGS i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Program spotkania on-line zakłada wystąpienia znakomitych międzynarodowych ekspertów z zakresu geografii i statystyki. Wybrani prelegenci zaprezentują wyniki swoich prac oraz podzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami w tematyce dotyczącej pięciu pryncypiów Globalnych ram odniesienia geoprzestrzennego dla statystyki (Global Statistical Geospatial Framework - GSGF), które w tym roku stanowią tematy głównych sesji spotkania.

Więcej szczegółów oraz zasady rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie EFGS 2020 webinar.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium.