REJESTRACJA

 

Formularz rejestracyjny

Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonanie rejestracji do dnia 26 września 2014 r. za pomocą formularza rejestracyjnego.

Po wypełnieniu formularza , należy zapisać dokument w formacje . MS Word oraz przesłać go jako załącznik na adres email efgs@stat.gov.pl

Potwierdzenie rejestracji nastąpi w przeciągu 3 dni.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 26 września 2014 r. 

 

Formularz rejestracyjny