PROGRAM I DOKUMENTY

Zgłaszanie abstraktów

Ogóle wytyczne przy zgłaszaniu abstraktów:

  • Jeżykiem oficjalnym konferencji jest język angielski; wszystkie abstrakty powinny zostać zgłoszone w języku angielskim.
  • Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa w dniu 1 września 2014 r.
  • Abstrakty powinny być przygotowane na oficjalnym szablonie abstraktu oraz przesłane na adres e-mail: efgs@stat.gov.pl

Oficjalny szablon zgłoszenia abstraktu EFGS2014