PROGRAM I DOKUMENTY

 

Zgłaszanie referatów

W celu ujednolicenia wszystkich typów dokumentów na potrzeby dalszego przetwarzania oraz rozpowszechniania, przygotowane zostały ogólne wytyczne i instrukcje dla autorów. Uprasza się autorów o przestrzeganie tych instrukcji.

Ogólne wytyczne dla wszystkich typów wkładów:

 • Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski; wszystkie wkłady powinny być napisane oraz prezentowane w języku angielskim.
 • Ostateczny termin zgłaszania referatów upływa 22 września 2014 r.
 • Wszystkie wkłady powinny zostać wysłane na adres e-mail: efgs@stat.gov.pl

 

 Szczególne wytyczne dla poszczególnych typów wkładów:

1. Referat

 • Referaty powinny być przygotowane na oficjalnym szablonie referatu.
 • Długość referatu powinna wynosić od dwóch do ośmiu stron, tekst w rozmiarze 10, czcionką Arial z 1,3 odstępem pomiędzy wierszami.
 • Zalecana struktura:

– Tytuł,

– Autor/rzy i instytucje,

– Streszczenie,

– Słowa kluczowe,

– Wprowadzenie,

– Tekst główny,

– Wnioski,

– Podziękowania,

– Odnośniki.

 • Ostateczne wersje referatów powinny być zapisane w formacie DOC (Word 97-2003) lub DOCX (Word 2007/2010.

Oficjalny Szablon zgłoszenia referatu konferencji EFGS2014

 

2. Poster

 • Wymagany rozmiar A1 (594 x 841 mm).
 • Postery należy dostarczyć do komitetu organizacyjnego konferencji EFGS 2014 w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.
 • Elektroniczna wersja posteru powinna być zapisana  w formacie PDF.
 • Wersje papierowe posterów powinny zostać dostarczone podczas osobistej rejestracji w pierwszym dniu konferencji w celu umożliwienia wystawienia ich w sali konferencyjnej podczas trwania Konferencji.

 

3. Prezentacja

 • Długość prezentacji jest ograniczona do 15 minut. Po każdej wygłoszonej prezentacji przewiduje się 5 minutową dyskusję.
 • Ostateczne wersje prezentacji, przekazane komitetowi organizacyjnemu, powinny zostać zapisane
  w formacie PPT (PowerPoint 97-2003) lub PPTX (PowerPoint 2007/2010).

Prelegenci proszeni są o dostarczenie pamięci przenośnej lub nośnika danych CD/DVD z prezentacją w przypadku dodatkowych zmian dokonanych w prezentacji.