Witamy na oficjalnej stronie Konferencji
Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki 2014!

 

Główny Urząd Statystyczny ma zaszczyt organizować 7 Konferencję Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22 – 24 października 2014 r. w Hotelu Holiday Inn Kraków City Center.

 

Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki

Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) reprezentuje grupę ekspertów współpracujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego w celu tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych oraz wypracowania najlepszych praktyk w zbieraniu, produkcji oraz rozpowszechnianiu statystyk w odniesieniu przestrzennym.

 

Motto:

Razem dziś dla lepszego jutra

 

Terminy:

Rejestracja

Początek

31 marca 2014

Koniec

26 września 2014

Zgłaszanie abstraktów

Początek

1 kwietnia 2014

Koniec

1 września 2014

Zgłaszanie referatów

Początek

5 września 2014

Koniec

22 września 2014

 

 

Organizator:

Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki

 

Gospodarz i współorganizator:

Główny Urząd Statystyczny

 

przy wsparciu Eurostatu

 

Docelowi uczestnicy:

Spotkanie ma wyjątkowy charakter ze względu na zgromadzenie w jednym miejscu profesjonalistów z szerokiego spectrum dyscyplin - statystyków, badaczy, naukowców oraz ekspertów z różnych powiązanych z nimi instytucji, które zaangażowane są w produkcję oraz wykorzystywanie danych statystycznych w odniesieniu przestrzennym.

 

Język konferencji:

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Nie przewiduje się tłumaczenia.

 

Opłata za udział w konferencji:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie koszty (podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia) pokrywają uczestnicy konferencji. Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas konferencji zapewni organizator.