Przejdź do strony GUS Przestrzenne Dane Statystyczne

Katalog zasobów

Change to english version

Wszystkie

Znaleziono: 8
 • NSP 2021 Liczba osób w podziale na miasto-wieś / Census 2021 in division for urban-rural areas

  Mapa przedstawia liczbę osób (w tys.) w podziale na miasto-wieś wg województw na podstawie wyników NSP 2021 / Census 2021 Population in division for urban-rural areas (in thousands)

  typ: mapa
 • Zmiany wartości wskaźnika NDVI w 2022 roku.

  Mapa prezentuje zmiany wartości wskaźnika wegetacji NDVI w 2022 roku z rozdzielczością 1km kwadratowego w oparciu o dane teledetekcyjne Sentinel-3. Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) – wskaźnik stosowany w pomiarach teledetekcyjnych, pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności. NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym. Do obliczenia wskaźnika NDVI wykorzystuje się wartości odbicia w zakresie czerwonym światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni – dwóch pasm bogatych w informacje na temat kondycji roślinności. NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED) NIR – wartość odbicia promieniowania w bliskiej podczerwieni RED – wartość odbicia promieniowania w zakresie czerwonym światła widzialnego Wskaźnik NDVI przyjmuje wartości z zakresu -1 do 1, przy czym wartości poniżej 0,2 wskazują tereny bez roślinności - tereny zabudowane, odkrytą glebę, martwą materię organiczną, wodę, śnieg itp. Wartości pomiędzy 0,2 a 0,4 wskazują na występowanie roślinności w ilości szczątkowej. Powyżej wartości 0,4 uznaje się występowanie roślinności zielonej, a im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ilość biomasy i lepsza kondycja roślinności.

  typ: mapa
 • NSP 2021 Liczba osób według płci / Census 2021 Population by sex

  Mapa przedstawia liczbę osób (w tys.) według płci dla województw na podstawie wyników NSP 2021 / Census 2021 Population by sex (in thousands)

  typ: mapa
 • Satelitarny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku - dane wstępne.

  Mapa zawiera wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych dla 37 gatunków roślin uprawnych oraz prognozę plonów i ocenę kondycji dla pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy w 2022 roku.

  typ: mapa
 • NSP 2011. Dane o populacji w siatce kilometrowej.

  NSP 2011. Dane o populacji w siatce kilometrowej.

  typ: mapa
 • Stopa bezrobocia 2005-2020

  Na podstawie danych GUS

  typ: mapa
 • Średnia wielkość gospodarstwa rolnego - PSR2020

  Mapa przedstawia średnią wielkość gospodarstwa rolnego - na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  typ: mapa
 • Przyrost naturalny 2020 r.

  Mapa prezentująca przyrost naturalny w 2020 r.

  typ: mapa